Hoppa till innehåll

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

IHE deltar i det nordiska samarbetsprojektet ”Oupptäckt synnedsättning” och syftet med projektet är att utvidga screening av synförlust till äldre personer som redan är i kontakt med hälso- och sjukvården eller hemtjänsten på grund av ålder eller till följd av andra sjukdomar, men som inte på egen hand konsulterar en ögonläkare eller optiker.

Inom ramen för projektet ska strategier för screening utvecklas och testas, till exempel med hjälp av hälsoteknologier som är utvecklade för att göra screening av synförlust enkel och tillgänglig.

Projektet leds av Forskningsenheden i Staben (FORSK) vid Sjællands Universitetshospital (SUH) i Danmark och deltagare utöver IHE är Øjenafdelingen vid SUH, Högskolan i Halmstad, Flåttsenteret vid Sørlandet sykehus HF, Næstved Kommune, Profil Optik Butikker A/S, Synsam Group Sweden AB, samt Eyecheck System AS.

IHE leder den hälsoekonomiska utvärderingen med stöd av forskare vid FORSK.

Projektet ska pågå fram till och med November 2025 och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöder projektet med 1 595 019 euro.

Läs mer om Uopdaget Synstab, dansk projektsida