Hoppa till innehåll

Test Bed Sweden for Precision Health in Cancer

Test Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care är en innovationsmiljö för kliniska studier inom precisionshälsa som koordineras av Stockholm School of Economics Institute for Research. IHE är en av 15 partners från regioner, akademi, industri- och patientorganisationer samt myndigheter.

Precisionshälsa handlar om att utveckla nya metoder för prevention, diagnostik och behandling inom cancervården. Innovationsmiljön Test Bed Sweden vill bland annat öka tillgången till och deltagandet i kliniska studier, och underlätta införande och användning av precisionshälsa inom cancervården.

IHE utvecklar strategier för hälsoekonomiska analys av precisionshälsa. Vilka metoder behövs för att visa värde av bättre diagnostik och behandling när denna skräddarsys för individen? Vilka data behövs från den kliniska prövningen och vilken annan information behövs?

Läs mer