Ny IHE Rapport om behandlingsmönster för personer med opioidberoende6 mar 2020

IHE:s Sofia Löfvendahl och Katarina Steen Carlsson analyserar behandlingsmönster för…

https://ihe.se/2020/03/06/ny-ihe-rapport-om-behandlinsmonster-for-personer-med-opioidberoende/

Ny IHE-publikation kartlägger användningen av riskdelningsavtal i Sverige4 mar 2020

Sedan 2014 har tre-partsöverenskommelser mellan tillverkare, landsting (idag regioner) och…

https://ihe.se/2020/03/04/ny-ihe-publikation-kartlagger-anvandningen-av-riskdelningsavtal-i-sverige/

Ny IHE publicering om kostnader av cancer i Europa4 mar 2020

I en ny IHE publicering i tidskriften European Journal of…

https://ihe.se/2020/03/04/ny-ihe-studie-om-kostnader-av-cancer-i-europa/

Avhandling kring värdet av att minska hälsorisker baserat på betalningsvilja i Sverige2 mar 2020

I fredags presenterade IHE:s Sara Olofsson sin avhandling ‘The value…

https://ihe.se/2020/03/02/avhandling-kring-vardet-av-att-minska-halsorisker-baserat-pa-betalningsvilja-i-sverige/

Vårdanalys rapport om befolkningens värdering av digitala vårdbesök4 feb 2020

IHE fick förra året i uppdrag av Myndigheten för vård-och…

https://ihe.se/2020/02/04/vardanalys-rapport-om-digitala-vardbesok/

Ny IHE rapport om samhällets kostnader för spelproblem i Sverige4 feb 2020

Runt 4 procent av den svenska befolkningen i åldern 16–87…

https://ihe.se/2020/02/04/ny-ihe-rapport-om-samhallets-kostnader-for-spelproblem-i-sverige/

Grundkurs i hälsoekonomi 27-28 april 202022 jan 2020

Under två dagar får du grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp…

https://ihe.se/2020/01/22/grundkurs-i-halsoekonomi-27-28-april-2020-2/

Personalnytt – Välkommen till IHE17 jan 2020

Under januari har IHE:s team förstärkts med projektledarna George Keel…

https://ihe.se/2020/01/17/personalnytt-valkommen-till-ihe/

Ny IHE Rapport om cancer i Europa16 jan 2020

I en ny rapport analyserar och jämför IHE cancersituationen i…

https://ihe.se/2020/01/16/ny-ihe-rapport-om-cancer-i-europa/

Nätverksmöte för hälsoekonomer – Förlängd anmälan14 jan 2020

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till IHE:s nätverksmöte…

https://ihe.se/2020/01/14/natverksmote-for-halsoekonomer-forlangd-anmalan/