Ny IHE Rapport om sjukdomsbördan av lungcancer i Sverige6 dec 2021

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall…

https://ihe.se/2021/12/06/ny-ihe-rapport-om-sjukdomsbordan-av-lungcancer-i-sverige/

Ny IHE-publicering om värdet av behandling av hepatit C6 dec 2021

I studien som nyligen publicerats i European Journal of Health…

https://ihe.se/2021/12/06/ny-ihe-publicering-om-vardet-av-behandling-av-hepatit-c/

Nyligen publicerad artikel om livskvalitet vid fenylketonuri (PKU)3 dec 2021

I en ny IHE-publikation i European Journal of Health Economics…

https://ihe.se/2021/12/03/nyligen-publicerad-artikel-om-livskvalitet-vid-fenylketonuri-pku/

Ny IHE rapport om cancer i Mellanöstern och Afrika24 nov 2021

I en ny rapport utökar IHE sitt geografiska fokus inom…

https://ihe.se/2021/11/24/ny-ihe-rapport-om-cancer-i-mellanostern-och-afrika/

IHE poster på Läkaresällskapets ”State of the Art Covid-19”24 nov 2021

Studien som presenteras på postern är en undersökning om hur…

https://ihe.se/2021/11/24/ihe-presenterar-pa-lakaresallskapets-state-of-the-art-covid-19-den-25-november/

Personalnytt – Välkomna till IHE11 nov 2021

Under hösten har IHE:s team förstärkts med medical writer Karin Wahlberg…

https://ihe.se/2021/11/11/personalnytt-valkomna-till-ihe/

Vi har växt ur vårt Stockholmskontor!11 nov 2021

Flytten har gått till nya lokaler på Svartmangatan 18 och…

https://ihe.se/2021/11/11/vi-har-vaxt-ur-vart-stockholmkontor/

Årets studentuppsats i hälsoekonomi29 okt 2021

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse…

https://ihe.se/2021/10/29/arets-studentuppsats-i-halsoekonomi-2021/

Vad innebär värdebaserad prissättning av läkemedel?28 okt 2021

Nu finns en ny IHE-rapport som beskriver vad värdebaserad prissättning…

https://ihe.se/2021/10/28/vad-innebar-vardebaserad-prissattning-av-lakemedel/

VÄLFÄRDSDAGARNA 27-28 OKT 202126 okt 2021

IHE:s VD Peter Lindgren medverkar imorgon i samtalet ”Varma händer…

https://ihe.se/2021/10/26/valfardsdagarna-27-28-okt-2021/