Medarbetare

Lindgren Petervd
Althin Rikardforskningsledare
Anderson Gunhildekonomiansvarig
Andersson Emelieprojektledare
Brådvik Gunnaranalytiker
Ericson Oskaranalytiker
Fridhammar Adamprojektledare
Gerdtham Ulf-Gforskningsledare
Gralén Katarinaprojektledare
Hjalte Fridaprojektledare
Hjelmgren JonasDirector Market Access
Hofmarcher Thomasprojektledare
Keel Georgeprojektledare
Kellerborg Klasprojektledare
Löfvendahl Sofiaprojektledare
Malmberg Chiaraprojektledare
Nilsson Andreasprojektledare
Nilsson Kristofferanalytiker
Norlin Jennyforskningsledare
Olofsson Saraprojektledare
Persson Dietmann Annetteadministratör
Persson Sofieforskningsledare
Persson Ulfprofessor | fil dr | senior advisor
Rosén Björkhage Andreasanalytiker
Steen Carlsson Katarinaforskningsledare
Thet Lwin Zin Minanalytiker
Värendh Magnusprojektledare
Wahlberg Karinmedical writer
Willis Michaelforskningsledare