Hoppa till innehåll
Kontakt
/Urey-Adamsson Marcela

Urey-Adamsson Marcela

projektledare

Marcela har flera års erfarenhet av offentlig förvaltning på regional nivå med fokus på hälso- och sjukvårdens styrning utifrån ett regionalt perspektiv. Arbetet har omfattat handläggning av politiska ärenden inkl. föredragningar för politiker och ledning, remissyttrande, utredningar, framtagande och utveckling av vårduppdrag inkl. genomförande av upphandlingar av vårdtjänster med tillhörande ersättningsmodeller, avtalsförvaltning och uppföljning av vården samt processledning inom kunskapsorganisationen. Huvudsakliga fokus har varit specialistvård inom somatik och dessförinnan psykiatri och beroendevård. Marcela har även erfarenhet från konsultbranschen.

Utbildning: Internationell ekonomie magisterexamen, huvudämne nationalekonomi, franska; filosofie magisterexamen huvudämne nationalekonomi