Registerstudier – Patientinformation

IHE genomför forskningsstudier utifrån nationella och regionala hälsodataregister. En förutsättning för dessa studier är att de granskas och godkänns av Etikprövningsmyndigheten och av de myndigheter som sammanställer data. För varje studie informerar IHE innan datasammanställning om den aktuella registerstudien (se nedan) som godkänts av Etikprövningsmyndigheten. I samband med detta erbjuds personer som tillhör den aktuella studiegruppen möjlighet att begära att deras registeruppgifter inte ska ingå i studien. Begäran måste göras skriftlig via epost eller brev till IHE inom utsatt tid enligt de instruktioner som finns i studieinformationen för den aktuella studien.

Om du inte vill att dina registeruppgifter ska ingå i studien, kontaktar du IHE via e-post: personuppgifter@ihe.se
Om du inte har en e-postadress kan du skicka ett brev till: IHE, Råbygatan 2, 223 61 Lund

Personuppgiftsansvarig är IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.

Här kan du ladda ner IHE:s integritetspolicy för webbplatsen  (pdf) om hur vi behandlar personuppgifter som inhämtas från webbplatsen. På Datainspektionens webbsida kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling och på Etikprövningsmyndighetens webbsida kan du läsa mer om hur de arbetar.


Pågående studier

 

 

Avslutade studier