Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Patienten i fokus på IHE Forum – Hanna Gyllensten om hälsoekonomi och personcentrerad vård

Hanna Gyllensten är en av årets föredragshållare på IHE Forum. Här beskriver hon vad hälsoekonomi kan bidra med när man inför personcentrerad vård. Hanna är docent i vårdvetenskap på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

1. På vilket sätt kan hälsoekonomi bidra till en mer personcentrerad vård i svensk hälso- och sjukvård?
För mig är hälsoekonomins främsta bidrag att visa på följder av olika beslut och arbetssätt, en metod för att kunna tydliggöra olika typer av resultat och sätta dem i perspektiv till varandra.

Kunskapen om hur införandet av en mer personcentrerad vård påverkar hälsosystemet är i nuläget begränsad. De hälsoekonomiska metoderna ger i dessa fall en form för hur den befintliga kunskapen kan och bör presenteras för att ge insikt om hur andra verksamheter som ännu inte gjort omställningen skulle kunna påverkas.

Hälsoekonomi kan hjälpa oss att identifiera de personcentrerade arbetssätt som ger mest effekt i form av förbättrad hälsa och/eller minskade hälso- och sjukvårdskostnader.

2. Från din forskning, kan du ge några exempel på hälsoekonomiska effekter du har sett vid införandet av personcentrerade metoder i vården?
Det finns som sagt inte många studier av hälsoekonomiska perspektiv på personcentrerad vård, och flera av våra studier är ännu inte slutförda eller färdiganalyserade.

Vi har dock i några studier visat att ett sådant arbetssätt var kostnadseffektivt, eller till och med kostnadsbesparande, exempelvis genom att det minskar tid på sjukhus eller besök i specialistvård.

Studier inom det här området lider dock av samma problem som många hälsoekonomiska utvärderingar inom omvårdnad; att förändringar i vårdens bemötande och förhållningssätt till patienter inte alltid har en tydlig påverkan på traditionella mått för hälsa, i alla fall inte på kort sikt. Det här gör det särskilt intressant att studera och försöka förstå och matcha mot behoven hos beslutsfattare.

IHE Forum 2023 – Läs mer