Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Patienten i fokus på IHE Forum – Nicholas Lamb om RCC Syds patient- och närståenderåd

Nicholas Lamb, ordförande i RCC Syds patient- och närståenderåd (PNR) beskriver här hur man arbetar med patientens roll i vården och vilka utmaningar arbetet för med sig.

Hur arbetar RCC Syd patient- och närståenderåd med att belysa patientens roll i vården?
Rådet arbetar på flera olika sätt och de senaste åren har PNR arbetat dels i projektgrupper för att bearbeta de viktigaste fokusområdena och samtidigt har enskilda representanter deltagit i utveckling av flera olika vårdprocesser. Även flera debattartiklar har skrivits, t.ex. om behovet av kontaktsjuksköterskor i primärvården. Läs mer om rådets olika arbetssätt på följande länk; Läs om PNR.

Rådets ordförande och viceordförande ingår i RCC-Syds styrgrupp. En representant ingår i styrgruppen för Skåne University Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC).

Oavsett var PNR verkar för att påverka vården gör vi det genom samarbete och uppmuntran. Detta har lett till ökande respekt och intresse för att bjuda in rådet att delta i vårdens utveckling.

Vilka utmaningar ställs ni inför i ert arbete?
Det är svårt att rekrytera representanter. Rådet önskar flera unga representanter, men för människor mitt upp i livet kan det vara svårt att avsätta tid och energi för detta. Att vara påläst om frågorna som PNR fokuserar på kräver tid och engagemang och att finna en optimal fördelning av arbetet är viktigt för PNR.

Det är också en utmaning att på ett bra sätt representera de mer utsatta grupper i samhället.

Det är viktigt att PNR behåller sitt oberoende och vågar ställa krav, ger beröm för förbättringar och saklig kritik då vårdsystemet inte levererar jämlik och effektiv vård.

IHE Forum 2023 – Läs mer