Andersson Emelie

projektledare


Emelie har arbetat på IHE sedan 2013 och har erfarenhet inom olika områden av hälsoekonomisk analys såsom registerstudier, sjukdomskostnadsstudier, kostnads-effektanalyser av nya läkemedel och preferensstudier.

Utbildning: Ekonomie magister i nationalekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar