Andersson Emelie

projektledare


046-32 91 01

Emelie har arbetat på IHE sedan 2013 och har erfarenhet inom olika områden av hälsoekonomisk analys såsom registerstudier, sjukdomskostnadsstudier, kostnads-effektanalyser av nya läkemedel och preferensstudier.

Utbildning: ekonomie magisterexamen (nationalekonomi), Lunds universitet

Alla publiceringar