Fridhammar Adam

projektledare


046-32 91 21

Adam har närmre 10 års erfarenhet som hälsoekonom och arbetar med utveckling av hälsoekonomiska simuleringsmodeller och ekonomisk utvärdering av nya läkemedel. Hans arbete är främst inriktat mot typ 2-diabetes samt cancersjukdomar och Adam har konstruerat the IHE Diabetes Cohort Model.

Utbildning: Filosofie magister i hälsoekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar