Fridhammar Adam

projektledare


Adam har närmre 10 års erfarenhet som hälsoekonom och arbetar med utveckling av hälsoekonomiska simuleringsmodeller och ekonomisk utvärdering av nya läkemedel. Hans arbete är främst inriktat mot typ 2-diabetes samt cancersjukdomar och Adam har konstruerat the IHE Diabetes Cohort Model.

Utbildning: Filosofie magister i hälsoekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar