Fridhammar Adam

projektledare


046-32 91 21

Adam har drygt fem års erfarenhet som hälsoekonom och arbetar med utveckling av hälsoekonomiska simuleringsmodeller och ekonomisk utvärdering av nya läkemedel. Hans arbete är främst inriktat mot typ 2-diabetes samt cancersjukdomar och Adam har konstruerat the IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes.

Utbildning: MSc i nationalekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar