Gustafsson Anna

analytiker


Anna har studerat statistik och nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon har tidigare erfarenhet av dataanalys och arbete med hälsoekonomiska modeller.

Utbildning: Filosofie magister i statistik vid Lunds universitet. Filosofie kandidatexamen i statistik vid Lunds universitet. Politices kandidatexamen i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Alla publiceringar