Hofmarcher Thomas

projektledare


046-32 91 03

Thomas har flera års erfarenhet av hälsoekonomiska analyser. Han har jobbat med områden som cancer och hjärtsvikt utifrån såväl svenskt som europeiskt perspektiv.

Utbildning: Filosofie doktor i nationalekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar