Hofmarcher Thomas

projektledare


046-32 91 00

Thomas har mer än 5 års erfarenhet av hälsoekonomiska analyser inom områden som cancer och hjärtsvikt. Vid sidan om hans arbete på IHE bedriver Thomas forskarstudier i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Utbildning: Magisterexamen (nationalekonomi), Lunds universitet.

Alla publiceringar