Hoppa till innehåll
Kontakt
/Keel George

Keel George

projektledare

George Keel forskningsintressen ligger inom områdena hälsoekonomi, hantering av klinisk vård samt hälsopolitik. George har arbetat som hälsoekonomisk konsult på IMS Health (nu IQVIA) och fått sin doktorsexamen från Karolinska Institutets avdelning för lärande informatikhantering och etik (LIME). George’s avhandling fokuserade på utveckling av innovativa kostnadsredovisningsinfrastrukturer på Danderyd Sjukhus i Stockholm som han försvarade i maj 2020.