Malmberg Chiara

projektledare


Chiara har mer än sju års erfarenhet av att arbeta med hälsoekonomiska studier och HTA inom konsultbranschen. Hon har framförallt arbetat med systematiska litteraturstudier, hälsoekonomisk modellering och submissioner till HTA organisationer inom Europa och Kanada.

Utbildning: Medicine masterexamen, Karolinska Institutet

Alla publiceringar