Nilsson Andreas

projektledare


Andreas har flera års erfarenhet av kostnadseffektivitetsanalyser inom typ 2-diabetes med ett flertal publicering och presentationer. Han har tidigare läst ekonomi på Lunds Universitet med viss inriktning på hälsoekonomi innan han började på IHE 2014.

Utbildning: Ekonomie master i nationalekonomi, Lunds universitet

Alla publiceringar