Nilsson Andreas

projektledare


046-32 91 24

Andreas har flera års erfarenhet av kostnadseffektivitetsanalyser inom typ 2-diabetes med ett flertal publicering och presentationer. Han har tidigare läst ekonomi på Lunds Universitet med viss inriktning på hälsoekonomi innan han började på IHE 2014.

Utbildning: Mastersexamen i Nationalekonomi, Lunds Universitet

Alla publiceringar