Nilsson Kristoffer

analytiker


046-32 91 15

Kristoffer har läst nationalekonomi och statistik på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Han har ett starkt intresse för registerdata och hälsoekonomiska modeller. Kristoffer började jobba på IHE i slutet av 2017.

Utbildning: Civilekonom, LU

Alla publiceringar