Hoppa till innehåll
Kontakt
/Nilsson Kristoffer

Nilsson Kristoffer

projektledare

Kristoffer har varit anställd på IHE sedan 2017 och har erfarenhet inom olika områden av hälsoekonomisk analys såsom hälsoekonomiska simuleringsmodeller, kostnads-effektanalyser av nya läkemedel samt registerstudier.

Utbildning: Ekonomie magister i nationalekonomi, Lunds universitet