Persson Sofie

forskningsledare


046-32 91 06

Sofie har närmre 10 års erfarenhet som hälsoekonom och har arbetat med svenska och internationella studier inom flera olika områden, bl.a. inom registerforskning, ekonomisk utvärdering och värdering av liv och hälsa. 2017 disputerade hon inom registerforskning vid medicinska fakulteten på Lunds Universitet. Sofie arbetar även med IHE Forum.

Utbildning: Filosofie Doktor, Lunds Universitet, Pol. Mag. nationalekonomi, Lunds Universitet.

Alla publiceringar