Hoppa till innehåll
Kontakt
/Persson Sofie

Persson Sofie

forskningsledare

Sofie har mer än 10 års erfarenhet som hälsoekonom och har arbetat med svenska och internationella studier inom flera områden bl.a. registerforskning, ekonomisk utvärdering och värdering av liv och hälsa. Hennes främsta erfarenhet ligger inom arbete med kroniska sjukdomar, så som diabetes, hemofili och demens. Sofie disputerade 2017 inom registerforskning kring typ 1-diabetes vid medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Utbildning: Filosofie Doktor, Lunds universitet, Ekonomie magister i nationalekonomi, Lunds universitet.