Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Acute pancreatitis – costs for healthcare and loss of production

Andersson B, Appelgren B, Sjödin V, Ansari D, Nilsson J, Persson U, Tingstedt B and Andersson R

Artikeln berör kostnader för akut pankreatit (AP eller inflammation i bukspottskörteln) i Sverige, och tar upp sjukhuskostnader såväl som produktionsbortfall. Resultatet visar att den totala kostnaden per patient uppgick till €5 100 ± 2 400 för mild AP och € 28 200 ± 38 100 för svår AP (p <0,001). En extrapolering av kostnaderna till ett nationellt perspektiv skulle innebära en årlig ekonomisk börda för AP i Sverige omkring € 38 500 000, vilket motsvarar € 4 100 000 per miljoner invånare.

Författarna drar slutsatsen att behandlingskostnaderna för AP är höga, särskilt i svåra fall som kräver långvarig intensivvård. Resultaten belyser behovet av att optimera vården och fortsätta att identifiera och fokusera på svåra AP i syfte att begränsa organsvikt och infektiösa komplikationer.

Läs mer


Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2013; 48(12): 1459 - 1465
DOI: 10.3109/00365521.2013.843201