Hoppa till innehåll
Publicering
/Ekonomisk utvärdering

Are Lifestyle Interventions in Primary Care Cost-Effective? – An Analysis Based on a Markov Model, Differences-In-Differences Approach and the Swedish Björknäs Study

Saha S, Steen Carlsson K, Gerdtham U G, Eriksson M K, Hagberg L, Eliasson and Johansson P

IHEs Katarina Steen Carlsson och Ulf Gerdtham har varit delaktiga i en studie angående effekten av livsstilsinterventioner på riskfaktorer för metabolt syndrom (MeSy). En simuleringsmodell byggd på data från Björknäs-studien, en randomiserad och kontrollerad studie om livsstilsinterventioner för MeSy patienter, användes för att skatta kostnadseffektiviteten på såväl kort (3 år) som lång sikt (livslång). Kostnadseffektiviteten utvärderades med hjälp av en difference-in-difference strategi.

Resultaten visar att kostnaderna förväntas öka både på kort och på lång sikt för båda patientgrupperna, men kostnadsökningen är högre i kontrollgruppen. Det fanns en betydande skillnad i kostnadsökning mellan grupperna på både kort och lång sikt, och skillnaden växte över tid.

Därtill beräknas livsstilsinterventionerna resultera i 0,46 vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) på längre sikt. Följaktligen verkar livsstilsinterventionerna kunna spara in på både samhällets och sjukvårdens resurser samt öka hälsorelaterad livskvalitet.

Läs mer


PLoS ONE 2013; 8(11): e80672
DOI: 10.1371/journal.pone.0080672