Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

The Disease Burden and Economic Burden of Cancer in 9 Countries in the Middle East and Africa

Hofmarcher T, Manzano Garcia A, Wilking N, Lindgren P

Länder i Mellanöstern och Afrika genomgår just nu en demografisk förändring som flyttar sjukdomsbördan från smittsamma sjukdomar till icke-smittsamma sjukdomar så som cancer. Kopplingen mellan sjukdomsbördan och den ekonomiska bördan av cancer är man inte så väl införstådd med i denna regionen.

Cancer har blivit en ledande orsak till dödsfall och sjukdomsbörda i Mellanöstern och Afrika mellan 2000 och 2019. Den ekonomiska bördan av cancer från hälso- och sjukvårdsutgifter och produktivitetsförluster är redan betydande och uppgår till mellan 0,1 % och 0,2 % av BNP i Gulfstaterna och upp till 0,8 % av BNP i andra länder i regionen.

På grund av den åldrande befolkningen förväntas det årliga antalet nya cancerfall öka kraftigt i regionen fram till 2040. Policymakers måste börja flytta fokus från smittsamma sjukdomar till cancer. Att öka utgifterna för effektiva och kostnadseffektiva insatser kommer att vara viktigt för att förbättra situationen för patienter och kan också leda till minskningar av vissa samhälleliga kostnader för cancer.

Läs mer och ladda ner artikeln


Value in Health Regional Issues, 2023; 37: 81–87
DOI: https://doi.org/10.1016/j.vhri.2023.05.005