Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Care of Late-Stage Parkinsonism: Resource Utilization of the Disease in Five European Countries

Kruse C, Lipinski A, Verheyen M, Balzer-Geldsetzer M, Wittenberg M, Lorenzl S, Richinge C, Schmotz C, Tönges L, Woitalla D, Klebe S, Bloem B R, Hommel A, Meissner W G, Laurens B, Boraud T, Foubert-Samier A, Vergnet S, Tison F, Costa N, Odin P, Rosqvist K, Norlin J M, Hjalte F, Schrag A, Dodel R

Tidigare studier inom området Parkinsons sjukdom har främst undersökt de tidiga stadierna av sjukdomen, medan patienter i sent stadium är underrepresenterade. Syftet med denna studie var att beräkna resursutnyttjandet och kostnaderna för behandling hos personer med Parkinsons sjukdom i sent stadium.

Studien som heter ’Care of Late-Stage Parkinsonism (CLaSP)’ har genomförts i fem Europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige) där man samlat in data från patienter med Parkinsons sjukdom i sent stadium samt deras vårdgivare. Kostnaderna beräknades ur ett samhällsperspektiv för en 3-månadersperiod. Formell vård, sjukhusinläggningar och informell vård var de största kostnadsposterna för denna patientgrupp i samtliga länder.

Läs mer och ladda ner artikeln


Använd gärna vår sökfunktion för att se vad vi gjort mer inom området neurologiska sjukdomar och Parkinsons sjukdom


Movement Disorders, 2024
DOI: http://doi.org/10.1002/mds.29718