Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Clinical Impression of Severity Index for Parkinson’s Disease and its association to Health-Related Quality of Life

Norlin JM, Kellerborg K, Persson U, Åström DO, Hagell P, Martinez-Martin P, Odin P

Clinical Impression of Severity Index for Parkinsons Disease (CISI-PD) är ett instrument som kan användas i klinisk praxis.

En ny studie undersöker sambandet mellan CISI-PD och hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D-5L och PDQ-8) baserat på data från det svenska registret för Parkinsons sjukdom, ParkReg. CISI-PD korrelerade måttligt med EQ-5D, men var begränsad i att fånga icke-motoriska symtom av sjukdomen.

Författarna menar att CISI-PD kan komma att vara användbart för att definiera hälsotillstånd i framtida hälsoekonomiska modeller och i framtida utfallsbaserade betalningsmodeller för nya innovationer inom Parkinsons sjukdom.

Läs mer och ladda ner artikel


Movement Disorders Clinical Practice, 2023
Published Online: December 26, 2022
DOI: https://doi.org/10.1002/mdc3.13649