Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Costs of diabetes complications: hospital-based care and absence from work for 392,200 people with type 2 diabetes and matched control participants in Sweden

Andersson E, Persson S, Hallén N, Ericsson Å, Thielke D, Lindgren P, Steen Carlsson K, Jendle J

En fjärdedel av den totala sjukfrånvaron för personer med typ 2-diabetes kan kopplas direkt till komplikationer orsakade av sjukdomen i Sverige. Det motsvarar en kostnad på 4,9 miljarder kronor under ett år. Därtill kommer sjukhusvård av komplikationerna för 2,5 miljarder kronor.

Det visar denna studie från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund och Örebro universitet som presenterats på den europeiska diabetesorganisationen, EASD:s, årliga kongress och i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

Studien är den största i sitt slag med 392 200 svenskar med typ 2-diabetes och med en kontrollgrupp på 1,6 miljoner personer som inte har typ 2-diabetes. För dessa samkördes data på individnivå från nationella hälso-, socialförsäkrings- och socioekonomiska register och den aktuella studien specialstuderar året 2016.

– Studiens resultat är ett tydligt exempel på att beslut om insatser i hälso- och sjukvården har betydande konsekvenser för människor och för samhället i stort. Vi fann till exempel att sjukhusbaserad vård för stroke kostade 152 miljoner kronor mer på grund av typ 2-diabetes. Samtidigt innebar sjukfrånvaron 666 miljoner kronor i förlorad produktion, alltså mer än 4 gånger så mycket. Detta berodde på att stroke var dubbelt så vanligt bland personer med typ 2-diabetes men också på att sjukfrånvaron var mer omfattande för personer med typ 2-diabetes jämfört med kontrollgruppen som inte hade typ 2-diabetes, säger Katarina Steen Carlsson, forskningsledare vid IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, och Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro Universitet, som gjort studien.

– Varje år som komplikationer kan skjutas på framtiden är viktigt. Idag finns fler möjligheter än tidigare att minska konsekvenserna av typ 2-diabetes säger Katarina Steen Carlsson och Johan Jendle. En framgångsrik diabetesbehandling förutsätter förutom rätt läkemedel även andra insatser såsom rökstopp, bättre kostvanor, motion och ökad användning av appar och andra tekniska hjälpmedel för att ha sin diabetesbehandling under kontroll.

Komplikationernas medicinska konsekvenser och hur dessa kan förebyggas är välkänt. Samtidigt är typ 2-diabetes en komplex sjukdom med stora skillnader mellan individer. Det är viktigt att ta reda på vilken behandling som passar bäst för den enskilde. – Det handlar också om att öka användningen av läkemedel som kan förebygga komplikationer, här är det tyvärr en omfattande underbehandling i Sverige, säger Johan Jendle.

Studien har analyserat vårdkonsumtion och sjukfrånvaro för 392 200 personer med typ 2-diabetes år 2016. Medelåldern var 63 år.

– Om ökade satsningar på förebyggande insatser kan minska förekomsten av komplikationer med så lite som fem procent kan 127 miljoner kronor frigöras årligen i den sjukhusbaserade vården och produktionsförlusterna skulle minska med över 240 miljoner kronor, enligt författarna.

Det är ett problem att kostnaderna för de förebyggande insatserna ligger på sjukvårdens budget medan konsekvenserna av underbehandling landar brett som minskad hälsa och arbetsförmåga. Dessutom kommer vinsterna för de insatser som görs idag först om 5–10 år genom minskade komplikationer.

Studien har genomförts vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund. Medverkande författare tillhör förutom IHE även Lunds universitet, Örebro universitet, Karolinska Institutet, Novo Nordisk Scandinavia och Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark. Studien finansierades av Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark.

Referenser
• Länk till artikel i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia https://rdcu.be/b7DiV
• Studien presenterades på EASD konferensen fredagen den 25 september 2020. Presentationen är tillgänglig för deltagare i den virtuella konferensen. EASD tillgängliggör presentationer i efterhand på sin webbsida https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html

I media
Dagens Samhälle debattartikel (2020-09-25)
Svenska Dagbladet (2020-09-25)
life-time (2020-09-28)

Kontakt:
Forskningsledare Katarina Steen Carlsson, IHE: katarina.steen_carlsson@ihe.se,
Professor JohanJendle, Örebro universitet: johan.jendle@oru.se 019-30 30 00


Diabetologia, 2020
Published Online 24 September
DOI: https://doi.org/10.1007/s00125-020-05277-3