Hoppa till innehåll
Publicering
/Policy

Att fråga om våldutsatthet som en del av anamnesen. Kapitel 9: Ekonomiska konsekvenser av mäns våld mot kvinnor

Häger Glenngård A, Steen Carlsson K & Berglund A

Uppsala: NCK-rapport 2010:4