Hoppa till innehåll
Publicering

Essays in Empirical Labor Economics

Hofmarcher T

Denna avhandling bidrar till empirisk forskning inom arbetsmarknadsekonomi. Den består av tre fristående studier.

Den första studien, The Effect of Paid Vacation on Health: Evidence from Sweden, skattar den kausala effekten av betald semester på hälsa. Jag använder registerdata på alla statsanställda i Sverige och utnyttjar en åldersbaserad semesterregel i statsanställdas kollektivavtal. Resultaten tyder på att inga statistiskt signifikanta hälsoförändringar följs av en ökning med tre betalda semesterdagar vid 30-årsåldern och fyra dagar vid 40-årsåldern. Dessa resultat ifrågasätter den gängse synen på en utökning av betalda semesterdagar som ett lämpligt medel för att förbättra arbetstagarnas hälsa.

Den andra studien, The Effect of Education on Poverty: A European Perspective, studerar orsakssambandet mellan utbildning och fattigdom. Jag skapar en ny databas som omfattar skolpliktsreformer i 32 europeiska länder och använder dem som instrument för utbildning. Jag hittar stora fattigdomsminskande effekter av utbildning bland personer i åldern 30-80 år. Detta gäller såväl objektiva som subjektiva fattigdomsmått. Ett ytterligare år av utbildning minskar således inte bara sannolikheten för att bli klassificerad som fattig men också sannolikheten att känna sig fattig.

Den tredje studien, Is There Less Household Specialization in Gay and Lesbian Couples? (författad tillsammans med Erik Plug), undersöker intra-par skillnader i förvärvsförmågan som en bidragande faktor till hushållsspecialisering i samkönade och olikkönade par. Vi finner att sambor med högre förvärvsförmåga spenderar betydligt mer tid på förvärvsarbete och mindre tid på hushållsarbete än sambor med lägre förvärvsförmåga. Vi ser detta mönster i kvinnliga och manliga samkönade par samt i olikkönade par. Effekten av intra-par skillnader i förvärvsförmågan på hushållsspecialisering skiljer sig inte åt statistiskt hos samkönade par i jämförelse med olikkönade par.

Läs mer


Thesis 2019. Lund: Lund University, School of Economics and Management, Department of Economics, Sweden.