Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

Health-Related Quality of Life predicts major amputation and death, but not time to healing, in people with diabetes mellitus presenting with foot ulcers: the Eurodiale study

Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovská A, Mauricio D, Tennvall GR, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J and Schaper NC

Eurodiale (European Study Group on Diabetes and the Lower Extremity) har publicerat ännu en artikel i serien rörande diabetespatienter. Studiegruppen Eurodiale genomförde en omfattande observationsstudie vid 14 europeiska behandlingscentra under 2003 till 2004 där information om diabetespatienter samlades in och diabetesrelaterade komplikationer analyserades. Studien gav nya insikter i hanteringen av diabetiska fotsår såväl som förbättringsmöjligheter i dess bahndlingsförfarande. Studien påvisade dessutom stora skillnader i vårdkvalitet mellan de utvalda vårdenheterna och betonade därför behovet av mer detaljerade europeiska riktlinjer.

I sin nya artikeln har Eurodiale utvärderat huruvida hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med diabetiska fotsår har prognostisk betydelse för sårläkning, större amputation och dödlighet. Analysen genomfördes med hjälp av data från den ursprungliga Eurodiale-studien och användes här för att utvärdera EQ-5D värdenas prognostiska signifikans. Resultaten visar att hälsorelaterad livskvalitet inte predikterar läkningstiden av diabetiska fotsår. Däremot kunde författarna påvisa att hälsorelaterad livskvalitet, främst i de fysiska domänerna, hade statistiskt signifikant inverkan på större amputation och dödlighet. Med andra ord kan låg HRQoL prediktera större amputation och dödlighet, men hög HRQoL inte ökar läkningstakten av diabetiska fotsår.

Läs mer


Diabetes Care 2014; 37(3): 694-700
DOI: 10.2337/dc13-1212