Hemtjänst, vård och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg

Gralén K, Andersson E, Ahlberg I, Steen Carlsson K och Olofsson S


Rapport 2015:8
Stockholm: Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2015