Hoppa till innehåll
Publicering

Ledaren – viktig länk mellan styrmodell och medarbetare – Olika strategier för att förena ekonomiska krav med vårdpersonalens drivkraft att ge god vård


Läkartidningen, 2018;115