Hoppa till innehåll
Publicering
/Policy

Ledaren – viktig länk mellan styrmodell och medarbetare – Olika strategier för att förena ekonomiska krav med vårdpersonalens drivkraft att ge god vård

Korlen S, Essen A, Lindgren P, Amer-Wahlin I & von Thiele Schwarz U

Läkartidningen, 2018;115