Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Mortality in generalized pustular psoriasis: a population-based national register study

Ericsson O, Löfvendahl S, Norlin JM, Gyllensvärd H, Schmitt-Egenolf M

Generaliserad pustulär psoriasis (GPP) är en allvarlig form av pustulär psoriasis som kan vara livshotande. Vi har undersökt dödlighet bland personer med diagnos för GPP jämfört med personer från den allmänna befolkningen och personer med den mer vanliga hudsjukdomen psoriasis vulgaris.

Studien använde data från det svenska patientregistret och innefattade 1 093 personer med GPP som matchades med personer från den allmänna befolkningen (ratio 1:5) och med personer med PV (ratio 1:3). Dödlighet oberoende av orsak analyseras med Cox regression.

Antalet dödsfall var 315 bland personer med GPP, 1 027 i den allmänna befolkningen och 679 i PV-populationen. Detta motsvarar en förhöjd dödlighet (hazardkvoter; HRs) på 1,81 (95 % CI 1,58-2,08) för GPP jämfört med den allmänna befolkningen och 1,90 (95 % CI 1,63-2,21) för GPP jämfört med personer med PV. En åldersstratifierad analys visade högst HR för 18–44-åringar, både jämfört med den allmänna befolkningen (HR 3,49, 95 % KI 1,30-9,42) och personer med PV (HR 3,50, 95 % KI 1,18-10,41).

Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att personer med GPP har en förhöjd dödlighet, oberoende av orsak, jämfört med den allmänna befolkningen och personer med PV. Den högsta relativa risken observerades för de yngre åldersgrupperna, men den absoluta dödsrisken var mycket låg i dessa grupper.

Läs mer och ladda ner artikeln


Journal of the American Academy of Dermatology, 2023 Sep;89(3):616-619
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2023.04.066