Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Medverkan i

Ragnarson Tennvall G, Hjalte F och Lundqvist A


Stockholm: Socialstyrelsen, 2014
Artikelnummer: 2014-4-2