Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledning. Medverkan i

Andersson E, Asseburg C, Svensson J & Persson U


Hälsoekonomiskt underlag till Remissversion 2016
Stockholm: Socialstyrelsen 2016