Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

High use of pain, depression, and anxiety drugs in hemophilia: more than 3000 people with hemophilia in an 11-year Nordic registry study

Steen Carlsson K, Winding B, Astermark J, Baghaei F, Brodin E, Funding E, Holmström M, Österholm K, Bergenstråle S, Lethagen S

Förekomst av smärta har länge uppmärksammats inom hemofiliforskningen, men förekomsten av depression och ångest är mindre studerad. En ny nordisk studie har analyserat uttag av receptbelagda läkemedel som ett mått på omfattningen av smärta, depression och ångest bland personer med hemofili jämfört med personer ur befolkningen med samma ålder och kön (MIND-studien, ClinicalTrials.gov NCT03276130).

Personer med hemofili identifierades från nationella hälsodataregister genom diagnos eller faktorersättningsbehandling och jämfördes med befolkningskontroller. Tre undergrupper definierades genom användning av faktorkoncentrat och kön (måttlig till hög faktorkonsumtion definierat som faktor VIII ≥40 IE/kg/vecka eller faktor IX ≥10 IE/kg/vecka); låg faktorkonsumtion samt kvinnor inklusive bärare).

Studien analyserade läkemedelsdata för åren 2007 till 2017 för 3 246 personer med hemofili. Data visade att både barn och vuxna med hemofili använde mer läkemedel mot smärta, depression och ångest jämfört med befolkningen i allmänhet. Skillnaden var störst i gruppen med måttlig till hög faktorkonsumtion, men fanns också bland män med låg faktorkonsumtion och hos kvinnor inklusive bärare. En högre användning av starkt smärtstillande läkemedel, så kallade opioider, sågs i alla åldersgrupper och den var 4 till 6 gånger högre i gruppen med måttlig till hög faktorkonsumtion och 2 till 4 gånger högre i gruppen lågfaktorkonsumtion.

Den genomgående högre användningen av läkemedel mot smärta, depression och ångest bland personer med hemofili, jämfört med befolkningen i allmänhet, i breda nationella data stöder insatser för förbättrat blödningsskydd och hemofilivård för alla svårighetsgrader för hemofili inklusive grupper med mildare former av sjukdomen.

Studien är publicerad med open access i Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis.

Läs mer och ladda ner artikeln


Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis, 2023;7(2):1-15 (2023;7:e100061)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rpth.2023.100061