Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet. En förstudie av definition och mätning

Olofsson S & Hjalte F

Studien undersöker förutsättningarna för att utveckla en samhällsekonomisk modell för värdering av liv och hälsa inom hem- och fritidsområdet som är jämförbar med trafiksektorns modell. I rapporten beskrivs för- och nackdelarna med att använda olika mått (QALY och DALY) för att följa upp antalet allvarliga skador i hem- och fritidsmiljö, samt möjligheter och svårigheter med att göra en liknande studie inom hem- och fritidsmiljö som IHE gjort inom vägtrafiken. Fokus för rapporten har varit allvarliga skador till följd av bränder och drunkning.

Läs mer och ladda ner rapporten


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Publikationsnummer MSB1407 - juni 2019
ISBN 978-91-7383-956-3