Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

Prevalence and incidence of generalised pustular psoriasis in Sweden – a population-based register study

Löfvendahl S, Norlin JM, Schmitt-Egenolf M

Generaliserad pustulös psoriasis (GPP) är en ovanlig men allvarlig typ av psoriasis. GPP orsakar sterila varfyllda blåsor, vanligtvis över hela kroppen. GPP kan förekomma för sig själv men också tillsammans med psoriasis vulgaris, den vanligaste typen av psoriasis. Det är oklart hur många personer som lider av GPP i världen- de få publicerade studier som finns visar stora variationer. I en ny stor studie från IHE har forskare använt registerdata för hela Sverige för att undersöka hur vanligt GPE är i landet, samt hur vanligt det är att ha GPP och psoriasis vulgaris samtidigt.

Resultaten visade att 9 av 100 000 svenskar hade en GPP diagnos (så kallad prevalens) och att 0,82 av 100 000 svenskar fick sin första GPP diagnos under 2015 (så kallad incidens). Dessa siffror minskade med ungefär hälften när kriteriet för GPP i stället baserades på två diagnoser utfärdade vid olika doktorsbesök. Studien visade också att fler kvinnor än män har GPP och att det är vanligast bland personer över 60 år. Vidare fann man att 43% av patienterna med GPP också hade psoriasis vulgaris.

De siffror som presenteras i studien stämmer i stort överens med tidigare studier men resultaten påvisar också att det är viktigt att använda liknande diagnostiska kriterier för GPP för att möjliggöra jämförelser mellan studier.

Läs mer och ladda ner artikeln


British Journal of Dermatology, British Journal of Dermatology, 2022 Jun;186(6):70-976
DOI: 10.1111/bjd.20966