Hoppa till innehåll
Publicering
/Preferenser och värdering

Primärt i vården – En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler. Medverkan i

Olofsson S, Gralén K, Asseburg C, Persson U

IHE fick förra året i uppdrag av Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (Vårdanalys) att i samarbete med myndigheten ta fram en enkät och analysplan för en studie av hur befolkningen uppfattar och värderar olika typer av kontinuitet i olika situationer. Dels i sig, samt dels i relation till andra egenskaper i primärvården.

Resultatet från denna studie finns nu tillgängligt i en rapport på Vårdanalys hemsida: ”Primärt i vården – En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler” (Vårdanalys Rapport 2020:9).

IHE:s projektgrupp var Sara OlofssonKatarina Gralén, Christian Asseburg och Ulf Persson.

Rapporten finns att ladda ner hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)


Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020
Rapport 2020:9