Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Prolonged Sick Leave Before and After Diagnosis of Generalized Pustular Psoriasis: A Swedish Population-based Register Study

Löfvendahl S, Norlin JM, Ericson O, Hanno M, Schmitt-Egenolf M

Generaliserad pustulär psoriasis (GPP) är en ovanlig och allvarlig typ av pustulär psoriasis som ger utslag i form av varfyllda blåsor på stora delar av kroppen. Det är vanligt att symptomen kommer i skov och patienten är ofta allvarligt sjuk med generella symptom och komplikationer i samband med systemisk inflammation. Patienter med GPP har högre sjukvårdskostnader jämfört med både normalbefolkningen och patienter med psoriasis vulgaris. I denna studie har vi undersökt om GPP också bidrar till högre sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro längre än 14 dagar bland 502 patienter med GPP jämfördes med 2 344 matchade kontroller från normalbefolkningen och 1 505 med psoriasis vulgaris. Studien använde data från svenska patientregistret och från den longitudinella integrationsdatabasen för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) för att uppskatta både andelen patienter med sjukfrånvaro och medelantalet sjukdagar. Detta beräknades för året då diagnosen gjordes samt för 2 år före och efter året för diagnos.

För GPP var sjukfrånvaron som högst under året för diagnos då 30% av patienterna hade sjukfrånvaro och det genomsnittliga antalet dagar var 35. Dessa siffror var signifikant högre jämfört med båda kontrollpopulationerna. Sjukfrånvaron bland patienter med GPP var också högre jämfört med kontrollpopulationer redan åren före diagnos. Detta tyder på försenade GPP-diagnoser och/eller att samsjuklighet bland patienter med GPP bidrar till ökad sjukfrånvaro.

Läs mer och ladda ner artikel


Acta Dermato-Venereologica, 2023;103, adv6497.
https://doi.org/10.2340/actadv.v103.649