Hoppa till innehåll
Publicering

Ersättningen och e-hälsan

Lindgren P

Digitaliseringen påverkar idag många områden. I diskussionen om sjukvårdens utmaningar lyfts ofta e-hälsolösningar som en möjlighet att öka vårdens effektivitet och därigenom lösa en del av de utmaningar vården står inför. Hur vården ersätts har stor påverkan på vilka förutsättningar som finns för att anamma nya innovationer. Detta skapar en länk mellan vårdens ersättningsmodeller och möjligheten att realisera de vinster som ökat användande av e-hälsolösningar kan ge.

I denna rapport, utgiven av SNS,  presenterar IHE:s Peter Lindgren en genomgång av vad vi utifrån den vetenskapliga litteraturen kan säga om vilka effekter de sätt som vårdgivare ersätts har, med särskild fokus på effekten på e-hälsolösningar. Rapporten presenterar också en genomgång av hur vården ersätts i Sveriges 21 regioner idag.

Läs mer och ladda ner rapporten 

SNS PLAY – Hör Peter Lindgren berätta om ersättningsmodellen som får vården att satsa digitalt
Publicerad: 2019-05-20


SNS Förlag, Stockholm, 2019
ISBN: 978-91-88637-13-0