Hoppa till innehåll
Publicering
/Market Access och subvention

Risk sharing in managed entry agreements—A review of the Swedish experience

Andersson E, Svensson J, Persson U, Lindgren P

Sedan 2014 har tre-partsöverenskommelser mellan tillverkare, landsting (idag regioner) och TLV använts som ett sätt att främja snabb och lika tillgång till nya läkemedel, ofta inom ramen för processen för ordnat införande. Inom ramen för dessa överenskommelser har riskdelningsavtal kunnat användas som ett komplement till det värdebaserade prissättningssystemet för att hantera den osäkerhet som ofta finns kring nya produkter vid tidpunkten för lansering.
I denna studie analyserades de riskdelningsavtals om tecknats med avseende på vilken typ av osäkerhets som identifierats vid lanseringen samt vilken typ av mekanismer som använts för att hantera denna osäkerhet. Analysen baserades på en genomgång av de avtal som hittills tecknats.
Tre typer av osäkerhet identifierades vid genomgången: osäkerhet kring den behandlade patientgruppens storlek, osäkerhet kring behandlingslängd samt osäkerhet kring preparatens effekt i klinisk praxis. Ett begränsat antal verktyg användes för att hantera dessa osäkerheter: överenskommelser om en maximal kostnad per behandlad patient, stegvisa rabatter samt raka rabatter. Det kan konstateras att överenskommelserna över tid blivit mindre komplicerade.

Läs mer


Health Policy, 2020, 124(4): 404-410
DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.02.002