Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) 2009/2010

Olofsson S och Hjalte F

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att ge en samlad bild och bedömning av utvecklingen av olyckor, kriser och säkerhetsarbete i Sverige.

Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för utbrottet av pandemisk influensa 2009/2010.

Studien har genomförts på uppdrag av MSB och är en del i en serie av rapporter där samhällets kostnader för olyckor, kriser och säkerhetsarbete inom olika områden beräknas.

Läs mer


MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014
Publikationsnummer MSB795-December 2014