Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation och bedömningsunderlag. Bilaga: Värdet av populationsbaserad screening för livmoderhalscancer. Hälsoekonomisk analys av HPV-test och cytologi

Ragnarson Tennvall G och Lundqvist A

Bilagan finns att ladda ner hos Socialstyrelsen


Stockholm: Socialstyrelsen, 2015
Artikelnummer: 2015-6-39