Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Societal Costs of Illegal Drug Use in Sweden

Hofmarcher T, Leppänen A, Månsdotter A, Strandberg J, Håkansson A

Denna artikel är resultatet av ett samarbete med forskare vid Lunds universitet och Folkhälsomyndigheten. Artikeln bygger på en tidigare analys som presenterades i IHE Rapport 2022:5.

Bakgrund
Användningen av narkotika (såsom cannabis, kokain eller ecstasy) har ökat i Sverige. 3,5 % av den vuxna befolkningen rapporterade användning under de senaste 12 månaderna enligt undersökningsdata från 2020, en ökning från 2,5 % år 2014. Sverige hade det näst högsta antalet narkotikarelaterade dödsfall per capita i Europa 2020. Syftet med denna studie var att ge en omfattande och aktuell uppskattning av samhällskostnaderna för narkotikabruk i Sverige, genom att så mycket som möjligt förlita sig på registerdata och administrativa data.

Metod
En prevalensbaserad sjukdomskostnadskalkyl av narkotikabruk i Sverige år 2020 genomfördes. Ett samhällsperspektiv antogs och inkluderade direkta kostnader (såsom kostnader för hälso- och sjukvård, socialtjänsten och rättsväsendet), indirekta kostnader (såsom produktionsbortfall på grund av arbetslöshet och narkotikarelaterade dödsfall) och immateriella kostnader (såsom minskad livskvalitet hos användaren och dess familjemedlemmar). Kostnaderna uppskattades genom att kombinera registerdata, administrativa data och enkätdata med enhetskostnader.

Resultat
De uppskattade samhällskostnaderna för narkotikabruk uppgick till 3,7 miljarder euro år 2020. Detta motsvarade 355 euro per capita och 0,78 procent av BNP. De direkta och immateriella kostnaderna var av liknande storlek och bidrog vardera till cirka 40 procent av de totala kostnaderna, medan de indirekta kostnaderna bidrog till cirka 20 procent. De största enskilda kostnadskomponenterna var minskad livskvalitet bland användaren och kostnader för rättsväsendet.

Läs mer och ladda ner artikel


International Journal of Drug Policy, 2024;123:104259
DOI:  https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104259