Hoppa till innehåll
Publicering
/Preferenser och värdering

Treatment Preferences for Acute Allergic Reactions: A Discrete Choice Experiment

Löfvendahl S, Andersson E, Olofsson S, Wahlberg K, Bjermer L, Tornling G, Hjelmgren J

Tidig behandling vid akuta allergiska reaktioner (AAR) är viktig för att minimera reaktionens svårighetsgrad. Behandling med kortisontabletter lösta i vatten är en vanlig behandling vid dessa typer av reaktioner. Dålig följsamhet är ett vanligt problem vid behandling av akuta allergiska reaktioner då patienter ofta glömmer att ta med sin medicin och därmed inte har den tillgänglig i den akuta situationen. En ny snabblöslig munfilm som innehåller kortison är lätt att ha med sig i t ex ett mobilfodral och är mindre krångligt att använda än tabletterna i den akuta situationen. I denna studie utvärderades patientpreferenser för attribut relaterade till administrationsform av kortison vid AAR.

En enkät skickades till ett urval av den vuxna svenska befolkningen med erfarenhet av kortikostrtoidbehandling vid AAR. Betalningsviljan för olika attribut utvärderades i ett ”Discrete Choice Experiment” (DCE).

Aktuella attribut var:

• administrationsform (oral snabblösnig munfilm, tabletter)
• tid till symtomlindring
• pris

Vi specificerade en modell (Forced model, FC) där respondenterna valde mellan två hypotetiska behandlingar och en modell (Unforced model, UC) där valet stod mellan någon av de hypotetiska behandlingarna och nuvarande egen behandling.

Studiepopulationen omfattade 348 respondenter. I FC-modellen var den inkrementella betalningsviljan för munfilm jämfört med tabletter 409 svenska kronor (SEK [≈€36,7]), utan hänsyn taget till andra faktorer. I UC-modellen var den inkrementella betalningsviljan för munfilm jämfört med tabletter 574 SEK (≈€ 51,7). Efter beaktande av respondenternas nuvarande behandling, minskade betalningsviljan för munfilmen till 336 SEK (≈€ 30,3). En subgruppsanalys visade att personer med cirkulationssymtom och sväljsvårigheter relaterade till allergimedicin hade en högre betalningsvilja för munfilmen jämfört med den genomsnittliga respondenten.

Resultaten visar på en ekonomisk fördel med munfilm jämfört med tabletter för patienter med AAR i Sverige. Detta resultat kvarstod också efter beaktande av värdet av patienternas nuvarande behandling.

Läs mer och ladda ner artikeln


Journal of Health Economics and Outcome Research 2024:11(1):157-165
DOI: 10.36469/jheor.2024