Vad kostar ojämlikhet i hälsa? (Och varför vill vi veta det?)

Gerdtham U G och Lyttkens C H


Läkartidningen 2013; 110(47): 2124 (Debatt)