Hoppa till innehåll
Publicering
/Modellering

Value appropriation in hepatitis C

Lindgren P, Löfvendahl S, Brådvik G, Weiland O, Jönsson B

2015 beslutade regeringen att avsätta 15 miljarder kronor till regionerna för att finansiera behandlingen av hepatit C. Detta utlöstes av den betydande medicinska utvecklingen på området under de senaste åren, med nya terapier som visat på bot av över 90 % av patienterna med mycket få biverkningar.

Traditionellt bedöms kostnadseffektiviteten hos nya läkemedel vid lanseringen Detta ger en bild av den nuvarande situationen, men för att förstå de fulla effekterna för samhället är det nödvändigt att studera innovationen ur ett livscykelperspektiv. Detta belyser frågor om lönsamheten för producenten och hur värdet av behandlingen fördelas.

För att fånga värdet av en ny innovation måste inte bara behandlingskostnaderna utan även kostnadsförändringar inom och utanför hälso- och sjukvårdssektorn inkluderas. Dessutom måste värdet av de erhållna hälsofördelarna uppskattas. Baserat på data från InfCare Hepatit-registret använde vi en modelleringsansats för att uppskatta producent- och konsumentöverskott.

Vår analys visar att ett stort socialt överskott genererades, av vilket 15 procent tillföll producenterna, vars vars andel föll snabbt med tiden när priserna sjönk. Merparten av konsumentöverskottet genererades av QALY-vinster, även om 10 % berodde på minskade indirekta kostnader. Den statliga interventionen hjälpte till att realisera ett betydande värde, och detta kan fungera som en modell för finansiering av framtida nya interventioner med stora prevalenta pooler av patienter som behöver behandling.

Läs artikeln (shared link)


The European Journal of Health Economics, 2022; 23:1059–1070
Published online: 2 December 2021
DOI: 10.1007/s10198-021-01409-7