Hoppa till innehåll
Publicering

Värdet av läkemedel

Jönsson B och Steen Carlsson K

Nya läkemedel kan ge både hälsovinster för patienten och samhällsekonomiska vinster genom kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Men dagens system för prissättning och utvärdering av nya läkemedel har brister som hämmar en effektiv läkemedelsanvändning. Det är några av slutsatserna i slutrapporten från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

I rapporten konstaterar professor Bengt Jönsson och fil.dr Katarina Steen Carlsson att det har blivit dyrare att utveckla nya läkemedel och svårare för nya läkemedel att komma till användning. Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige.

Läs mer och ladda ner sammanfattning av boken


Stockholm: SNS Förlag November 2013
ISBN: 9789186949495