Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2017:2
Gralén K, Andersson E & Steen Carlsson K

Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonom (IHE) har på uppdrag av Cancerfonden genomfört en enkätundersökning av hur bemanningssituationen såg ut på onkologiklinikerna i Sverige senhösten 2016.
Enkäten besvarades av verksamhetscheferna på landets 18 onkologikliniker. Undersökningen innehöll också frågor kring hur verksamhetscheferna såg på orsaker till och konsekvenser av eventuell brist på personal. Rapporten utgör underlag till Cancerfondsrapporten 2017.

LÄNK till Cancerfondens livesändning vid lansering av Cancerfondsrapporten 2017

LÄNK till Cancerfondens artikel

LÄNK till Life-time.se
LÄNK till DN debatt
LÄNK till Cancerfondens pressrelease


 


Lund: IHE Rapport 2017:2