Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2020:4
Olofsson S, Hjalte F

Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar

Produktionsbortfall, eller indirekta kostnader utgör en viktig del av hälsoekonomiska studier med ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det i många fall utgör den största kostnaden till följd av sjukdomar och skador.

Syftet med denna rapport är att fungera som en grund för beräkningar för produktionsbortfall både vad gäller kortsiktigt och långsiktigt produktionsbortfall. Rapporten ger en inblick i de teoretiska ställningstaganden som behöver göras i samband med en beräkning av produktionsbortfall, till exempel det kontrafaktiska förloppet, valet mellan humankapitalmetoden och friktionskostnadsmetoden samt värdering av obetalt arbete. Rapporten redogör också för centrala ingångsvärden i samband med en skattning av produktionsbortfallet via nationell statistik och visar en beräkning av produktionsbortfallet per dag och för resterande livslängd fördelat på ålder och kön.


IHE Rapport 2020:4, IHE: Lund, Sverige