Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2020:6
Hofmarcher T, Lindgren P

The Cost of Cancers of the Digestive System in Europe

I en ny rapport analyserar IHE de samhällsekonomiska kostnaderna för cancer i matsmältningsorganen i Europa. Det finns få uppgifter om de samhällsekonomiska kostnaderna – som består av direkta kostnader, kostnader för informell vård och indirekta kostnader – för cancer överlag och för specifika cancertyper. Rapporten beräknar kostnaderna för de sex största cancertyperna i matsmältningsorganen år 2018 – matstrupscancer, magcancer, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, levercancer och bukspottkörtelcancer. Analysen omfattar 31 europeiska länder, EU-27 länderna, Island, Norge, Schweiz och Storbritannien.

En prevalensbaserad sjukdomskostnadskalkyl genomfördes för att beräkna kostnaderna för de sex stora cancertyperna i matsmältningsorganen. Direkta kostnader (inklusive kostnader för cancerläkemedel), kostnader för informell vård och indirekta kostnader (relaterade till förtida död och sjukskrivning) inkluderades. Direkta kostnader beräknades genom en top-down-metod genom att kombinera de totala hälsoutgifterna med nationella uppskattningar av andelen av de totala hälsoutgifterna som spenderades på cancervård överlag och på cancer i matsmältningsorganen. Uppgifter om försäljningsvärdet av cancerläkemedel togs från IQVIA. Kostnader för informell vård baserades på resultat från en tidigare studie. Indirekta kostnader relaterade till förtida död beräknades baserat på data från Eurostat och indirekta kostnader relaterade till sjukskrivning på resultat från en tidigare studie.

De samhällsekonomiska kostnaderna för de sex cancertyperna i matsmältningsorganen uppgick tillsammans till nästan 39 miljarder euro i Europa 2018. Detta motsvarade cirka 19% av de totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer på 199 miljarder euro. Tjocktarmscancer orsakade den högsta kostnaden på 12,2 miljarder euro, följt av bukspottkörtelcancer med 7,0 miljarder euro, ändtarmscancer med 6,8 miljarder euro och magcancer med 5,0 miljarder euro. Levercancer med 4,0 miljarder euro och matstrupscancer med 3,6 miljarder euro orsakade den lägsta kostnaden.

Rapporten visar att icke-vårdkostnader utgör en stor del av de samhällsekonomiska kostnaderna i alla länder. I alla sex cancertyper var summan av kostnader för informell vård och indirekta kostnader antingen lika stora som de direkta kostnaderna (tjocktarmscancer och ändtarmscancer) eller större än de direkta kostnaderna (matstrupscancer, magcancer, levercancer, bukspottkörtelcancer). Det är viktigt att dessa kostnadstyper tas hänsyn till i den hälsopolitiska beslutfattningsprocessen.

News Digestive Cancers Europe (2020-10-14)

Kontakt: Thomas Hofmarcher


IHE Report 2020:6, Lund: IHE, Sweden, 2020.