Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2019:4
Olofsson S, Welin K-O & Persson U

Konsekvenser av cykelolyckor – personskadekostnad och livskvalitetsförlust jämfört med fotgängarolyckor och andra vägtrafikolyckor

Mellan 2014 och 2016 gjorde IHE i samarbete med Lars Hultkrantz vid Örebro universitet en studie av personskadekostnader och livskvalitetsförluster i samband med en vägtrafikolycka och i samband med en fotgängarolycka, singel. Syftet med denna studie är utifrån samma dataunderlag ta fram personskadekostnad och livskvalitetsförlust i samband med en cykelolycka och jämföra med konsekvenserna till följd av en fotgängarolycka och andra vägtrafikolyckor.

Studien bygger på det underlag som togs fram i samband med den tidigare studien, vilket inkluderar en registerstudie av 2013 års trafikskadade i Strada (polis- och sjukhusrapporterade skador), en enkätstudie av trafikskadade vid nio olika akutmottagningar 2014-2015 samt en tidigare enkätstudie av ett urval i Strada 2007/2010 genomförd av Hans-Yngve Berg vid Transportstyrelsen. Data fördelas efter olyckstyp och skadans svårighetsgrad.

År 2013 registrerades omkring 43 000 skador i Strada. Cykelolyckorna utgjorde cirka 27 % medan andra vägtrafikolyckor (främst olyckor med motorfordon) och fotgängarolyckor stod för vardera 36 %. Den genomsnittliga personskadekostnaden under det första halvåret efter olyckstillfället uppgick till 34 703 kr för en cykelolycka, 40 474 kr för en fotgängarolycka och 45 526 kr för en motorfordonsolycka. Den totala förlusten av antalet livskvalitetsjusterade levnadsår (QALY) – d.v.s. från och med olyckstillfället tills personen tillfrisknar eller dör – uppgick till 1,7 QALY för en cykelolycka, 1,4 QALY för en fotgängarolycka och 1,9 QALY för en motorfordonsolycka.

Den genomsnittliga cykelolyckan och fotgängarolyckan ger upphov till nästan lika stora personskadekostnader och livskvalitetsförluster som den genomsnittliga trafikolyckan med motorfordon.

Studien är finansierad av Trafikverket och baseras på registerdata och enkätdata från en tidigare studie av IHE (IHE Rapport 2016:5).


IHE Rapport 2019:4, IHE: Lund, Sverige